ขายพื้นที่ว่างสมุทรปราการ

สมุทรปราการ พบ 1 รายการ

ขายพื้นที่ว่างสมุทรปราการ ขายพื้นที่ว่างสมุทรปราการ
คำค้นหา=>
พื้นที่ว่าง
สมุทรปราการ
ขายพื้นที่ว่าง บางบ่อ สมุทรปราการ
ขายพื้นที่ว่าง
สมุทรปราการ

ขายที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ 15 ไร่ ไร่ละ 4.5 ล้านบาท รวม 67.5 ล้านบาท (ต่? บางบ่อ สมุทรปราการ ***ขายที่ด...***ขายที่ด...

67,500,000
พื้นที่ ขายพื้นที่ว่าง บางบ่อ สมุทรปราการ15ไร่
ห้องนอน ขายพื้นที่ว่าง บางบ่อ สมุทรปราการ1
ห้องน้ำ ขายพื้นที่ว่าง บางบ่อ สมุทรปราการ1