ขายโรงงานกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร พบ 1 รายการ

ขายโรงงานกรุงเทพมหานคร ขายโรงงานกรุงเทพมหานคร
คำค้นหา=>
โรงงาน
กรุงเทพมหานคร
ขายโรงงาน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ขายโรงงาน
กรุงเทพมหานคร

อยู่ดี มีสุข ทรัพย์สินเพิ่มพูน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นหมู่บ้...

31,500,000
พื้นที่ ขายโรงงาน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร0
ห้องนอน ขายโรงงาน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร0
ห้องน้ำ ขายโรงงาน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร0
วราภรณ์ อนันต์ชนม์วงศ์