ขายอาคารพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร พบ 7 รายการ

ขายอาคารพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ขายอาคารพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
คำค้นหา=>
อาคารพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
ขายอาคารพาณิชย์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ขายอาคารพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1) จตุจักร กรุงเทพมหานคร อาคารพาณิช...อาคารพาณิช...

5,500,000
พื้นที่ ขายอาคารพาณิชย์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร17ตรว.
ห้องนอน ขายอาคารพาณิชย์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร3
ห้องน้ำ ขายอาคารพาณิชย์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร3
ขายอาคารพาณิชย์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ขายอาคารพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อาคารพาณิช...อาคารพาณิช...

35,000,000
พื้นที่ ขายอาคารพาณิชย์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร52ตรว.
ห้องนอน ขายอาคารพาณิชย์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร0
ห้องน้ำ ขายอาคารพาณิชย์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร7
ประมูลอาคารพาณิชย์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ขายหรือเช่าอาคารพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ จรัญสนิทวงศ์ 65 บางพลัด กรุงเทพมหานคร ขายหรือให้...ขายหรือให้...

8,500,000
พื้นที่ ประมูลอาคารพาณิชย์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร29.2ตรว.
ห้องนอน ประมูลอาคารพาณิชย์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร5
ห้องน้ำ ประมูลอาคารพาณิชย์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร3
ขายอาคารพาณิชย์ สายไหม กรุงเทพมหานคร
ขายอาคารพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์พหลโยธิน 52 สายไหม กรุงเทพมหานคร อาคารพาณิช...อาคารพาณิช...

7,900,000
พื้นที่ ขายอาคารพาณิชย์ สายไหม กรุงเทพมหานคร15ตรว.
ห้องนอน ขายอาคารพาณิชย์ สายไหม กรุงเทพมหานคร2
ห้องน้ำ ขายอาคารพาณิชย์ สายไหม กรุงเทพมหานคร2
ขายอาคารพาณิชย์ สายไหม กรุงเทพมหานคร
ขายอาคารพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์พหลโยธิน สายไหม กรุงเทพมหานคร อาคารพาณิช...อาคารพาณิช...

15,000,000
พื้นที่ ขายอาคารพาณิชย์ สายไหม กรุงเทพมหานคร57.4ตรว.
ห้องนอน ขายอาคารพาณิชย์ สายไหม กรุงเทพมหานคร10
ห้องน้ำ ขายอาคารพาณิชย์ สายไหม กรุงเทพมหานคร9
เช่าอาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ให้เช่าอาคารพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร

ม.พฤกษชาติ รามคำแหง 118 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ให้เช่าอาค...ให้เช่าอาค...

30,000
พื้นที่ เช่าอาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร20ตรว.
ห้องนอน เช่าอาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร2
ห้องน้ำ เช่าอาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร2
เช่าอาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ให้เช่าอาคารพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร

ม.เวร่า รามคำแหง-สุวรรณภูมิ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ให้เช่าอาค...ให้เช่าอาค...

40,000
พื้นที่ เช่าอาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร27.3ตรว.
ห้องนอน เช่าอาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร6
ห้องน้ำ เช่าอาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร4