โพสฟรี ฝากขายบ้าน อาคารพาณิชย์ ที่ดิน

คอนโด หมู่บ้าน โครงการ

พบ 274 รายการ

คำค้นหา=>
ฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.วัชรธานี เนื้อที่ 30.6 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

2,000,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี30.6ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี5
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายคอนโด ชลบุรี
ขายคอนโด
ชลบุรี

คอนโด ดิไอดอล ชั้น5 เนื้อที่ 32.79 ตร.เมตร ชลบุรี - คอนโดดิไ...- คอนโดดิไ...

1,300,000
พื้นที่ ขายคอนโด ชลบุรี32.75ตรม.
ห้องนอน ขายคอนโด ชลบุรี1
ห้องน้ำ ขายคอนโด ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม
ขายอาคารพาณิชย์ ชลบุรี
ขายอาคารพาณิชย์
ชลบุรี

ตึก 3 ชั้น อีสเทิร์นแลนด์ ซิตี้ 8 เนื้อที่ 19 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

3,000,000
พื้นที่ ขายอาคารพาณิชย์ ชลบุรี19ตรว.
ห้องนอน ขายอาคารพาณิชย์ ชลบุรี0
ห้องน้ำ ขายอาคารพาณิชย์ ชลบุรี3
ชลกู๊ดโฮม
เช่าบ้านแฝด ศรีราชา ชลบุรี
ให้เช่าบ้านแฝด
ชลบุรี

[ให้เช่า] บ้านแฝด 2 ชั้น มบ.เดอะทรี ศรีราชา เนื้อที่ 42.5 ตร.วา ศรีราชา ชลบุรี ให้เช่า - ...ให้เช่า - ...

12,000
พื้นที่ เช่าบ้านแฝด ศรีราชา ชลบุรี42.5ตรว.
ห้องนอน เช่าบ้านแฝด ศรีราชา ชลบุรี3
ห้องน้ำ เช่าบ้านแฝด ศรีราชา ชลบุรี3
ชลกู๊ดโฮม
ขายบ้านแฝด ชลบุรี
ขายบ้านแฝด
ชลบุรี

มบ.มณีรินทร์ บางพระ ซ.7 เนื้อที่ 40 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

2,800,000
พื้นที่ ขายบ้านแฝด ชลบุรี40ตรว.
ห้องนอน ขายบ้านแฝด ชลบุรี3
ห้องน้ำ ขายบ้านแฝด ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายคอนโด ชลบุรี
ขายคอนโด
ชลบุรี

คอนโดพาร์คสิริ เนื้อที่ 31.82 ตร.เมตร ชลบุรี - คอนโดพาร...- คอนโดพาร...

1,650,000
พื้นที่ ขายคอนโด ชลบุรี31.82ตรม.
ห้องนอน ขายคอนโด ชลบุรี1
ห้องน้ำ ขายคอนโด ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม
ขายคอนโด ชลบุรี
ขายคอนโด
ชลบุรี

คอนโดเบย์ ศรีราชา เนื้อที่ 26.1 ตร.เมตร ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

1,300,000
พื้นที่ ขายคอนโด ชลบุรี26.1ตรม.
ห้องนอน ขายคอนโด ชลบุรี1
ห้องน้ำ ขายคอนโด ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม
ขายคอนโด ชลบุรี
ขายคอนโด
ชลบุรี

คอนโดบางแสนพาเลซ (ชั้น 2) เนื้อที่ 32.92 ตร.เมตร ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

650,000
พื้นที่ ขายคอนโด ชลบุรี32.92ตรม.
ห้องนอน ขายคอนโด ชลบุรี1
ห้องน้ำ ขายคอนโด ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม
ขายคอนโด ชลบุรี
ขายคอนโด
ชลบุรี

คอนโดบางแสนพาเลซ (ชั้น 2) เนื้อที่ 32.92 ตร.เมตร ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

650,000
พื้นที่ ขายคอนโด ชลบุรี32.92ตรม.
ห้องนอน ขายคอนโด ชลบุรี1
ห้องน้ำ ขายคอนโด ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม
ขายคอนโด ชลบุรี
ขายคอนโด
ชลบุรี

คอนโดดิไอดอล เนื้อที่ 32.79 ตร.เมตร ชลบุรี - คอนโดดิไ...- คอนโดดิไ...

1,450,000
พื้นที่ ขายคอนโด ชลบุรี32.79ตรม.
ห้องนอน ขายคอนโด ชลบุรี1
ห้องน้ำ ขายคอนโด ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม
ขายคอนโด ชลบุรี
ขายคอนโด
ชลบุรี

คอนโดสุนิสาเพลส เนื้อที่ 32 ตร.เมตร ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

1,200,000
พื้นที่ ขายคอนโด ชลบุรี32ตรม.
ห้องนอน ขายคอนโด ชลบุรี1
ห้องน้ำ ขายคอนโด ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.สิริภัสสร วิลเลจ 3 ซ.5 เนื้อที่ 22 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

ขายแล้ว
1,700,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี22ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี3
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.ประภัสสร 6 หนองกะขะ เนื้อที่ 20 ตร.วา ชลบุรี - ทาวน์เฮ้...- ทาวน์เฮ้...

1,450,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี20ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี3
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.ตะวันออก เนื้อที่ 22 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

1,030,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี22ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.สราญรมย์ เนื้อที่ 24 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

2,200,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี24ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี4
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.พฤกษาวิลล์ 74 เนื้อที่ 17.5 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

1,800,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี17.5ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี3
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.บูรพาวิลเลจ (บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา) เนื้อที่ 51.8 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

2,850,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี51.8ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี3
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.วศินเฮ้าส์ เนื้อที่ 28.2 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

1,500,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี28.2ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.บ้านสวนจตุจักร เนื้อที่ 35.8 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

2,200,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี35.8ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี3
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.สิริภัสสร 3 ซ.2 เนื้อที่ 22 ตร.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

1,950,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี22ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี3
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ชลกู๊ดโฮม
ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์
ชลบุรี

มบ.ทรายทองธานี เนื้อที่ 27 ตว.วา ชลบุรี # รายละเอี...# รายละเอี...

1,450,000
พื้นที่ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี27ตรว.
ห้องนอน ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี2
ห้องน้ำ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชลบุรี1
ชลกู๊ดโฮม

สร้างเว็บไซต์ ฟรี

Good DESIGN.

สร้างง่ายๆ สวย อย่างมีสไตล์ เว็บขายบ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ด้วยตัวคุณเอง

โพสอสังหา ง่ายๆ

EASY POST.

โพสบ้าน คอนโด ที่ดิน ทั้งขาย เช่า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายๆ สำหรับเจ้าของทั่วไป เจ้าของโครงการ

สร้างตัวแทน นายหน้า

CREATE AGENT.

สำหรับตัวแทน นายหน้า สามารถสร้างตัวแทน ประกาศขาย มอบหมาย ให้ขายอสังหาฯ

กระจาย โฆษณา เร็ว

FAST ADVERTISE.

โฆษณาที่รวดเร็ว ผ่านช่องทาง Facebook Google Twitter LineAd ทำให้ขายได้รวดเร็ว กลุ่มลูกค้าที่สนใจ หลากหลาย